Na zasadnutí KPH boli slávnostne odovzdané ceny študentom: Bc. Michal Ocet a Natália Švejdová, ktorí zvíťazili vo vedomostnej súťaži a vo fotografickej súťaži. Súťaže boli organizované  v súvislosti s konaním katedrovej vedeckej konferencie. Ceny odovzdal dekan fakulty FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD.. Dekan fakulty zároveň vyslovil pochvalu organizátorom konferencie a celej katedre KPH za reprezentatívne prezentovanie FPM a KPH na medzinárodnej vedeckej konferencii.

 
Powered by Phoca Gallery