Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala pri príležitosti 75. výročia vzniku univerzity pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU - ROK 2015

 
Powered by Phoca Gallery