Načítavam stránku...
O svoje skúsenosti sa so študentmi FPM prišiel podeliť Stanislav Krcho zo spoločnosti Kompozitum s.r.o., ktorá svoje výrobky predáva aj na rýchlovlaky do Číny.
Na pôde Fakulty podnikového manažmentu sa už po druhýkrát otvoril kurz Skills for Success from University to Workplace, tentokrát v slovenskom jazyku.
Uchádzači o štúdium na FPM mali možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi fakulty a diskutovať či už o prijímačkách, ale aj o štúdiu na našej fakulte.
Fakulta podnikového mamanžmentu EUBA organizovala 31.1.2017 vedecký seminár na tému Industry 4.0 a Corporate Foresight. Projekt bol financovaný z prostriedkov International Visegrad Fund.
Vyhodnotenie výberového predmetu IBM finančné centrá sa spolu so záverečnými prezentáciami uskutočnilo priamo v sídle spoločnosti v Tower 115.
Absolventom výberového predmetu Skills for Success from University to Workplace, ktorý sa realizoval v spolupráci s BSC Forum, boli slávnostne odovzdané certifikáty za prítomnosti vedenia FPM.
Náš hosť je spolumajiteľ spoločnosti LittleLane, a.s. a absolútny víťaz súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016. Prednáška bola zorganizovaná v s polupráci s JCI Slovensko.
Študentský parlament FPM v spolupráci s vedením fakulty zorganizoval pre študentov a zamestnancov stretnutie pri vianočnom punči.
Po úspešnom minulom ročníku, sme pripravili, v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska, ďalšie pokračovanie zaujímavého podujatia v rámci Globálneho týždňa podnikania 2016. V stredu 30.11.2016 sme privítali týchto spíkrov: Matej Varga (Subway), Ján Šalát (Verve), Michal Káčerik (SaferPass), Juraj Porubčan (Fincentrum).
Po úspešnej prednáške, ktorá sa na pôde FPM konala minulého roku, sme opäť priniesli prednášku nášho hosťa z praxe - Martina Basilu zo spoločnosti Brain:IT, ktorý stojí za viacerými zaujímavými start-up projektmi. Náš hosť sa zároveň podieľal na implementácii eGovernmentu na Slovensku a má bohaté skúsenosti zo sektora IT.
22.11.2016 prebehlo posledné stretnutie v rámci výberového predmetu Skills for Success, ktorý bol zabezpečovaný firmami združenými v BSCF. Išlo o pilotný projekt, ktorý budeme ďalej rozvíjať. Študenti v rámci záverečnej prezentácie ukázali, čo im predmet dal. Prezentácie boli hodnotené na vysokej úrovni.
Naši štvrtáci zo študijného programu Podnikové financie sa zúčastnili zaujímavého podujatia v spoločnosti Henkel. Bližšie informácie v článku.
O svojom podnikaní nám prišiel na FPM porozprávať už náš pravidelný hosť MUDr. Ľuboš Fellner z BUBO travel agency.
Dňa 10.11.2016 sme privítali na našej fakulte v rámci spolupráce s hospodárskou praxou na predmete Informačný systém podniku p. Juraja Brandýsa a p. Branislava Baduru zo spoločnosti Johnson Controls, Bratislava Business Center, ktorí predniesli študentom prednášku na tému Moderné cesty automatizácie procesov v prostredí financií.
10. novembra 2016 sa v priestoroch zasadačky Fakulty podnikového manažmentu EUBA uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov "Ekonomika, financie a manažment podniku X."
O svoje skúsenosti sa s našimi študentmi bol podeliť zakladateľ kliniky MEDANTE, Michal Andrejco. Jeho skúsenosťami sa mohli mnohí inšpirovať.
Dňa 8.11.2016 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Dekan fakulty, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. slávnostne odovzdal prvákom imatrikulačné listy.
Zástupcovia FPM EUBA prof. Ing. Peter Markovič, PhD. a Ing. Marián Smorada, PhD. sa zúčastnili konferencie ENTER SESSION v Prešove, kde sa v rámci panelovej diskusie podelili o svoje skúsenosti a poznatky.
Ako to vyzerá, keď študentom prednášajú ľudia z praxe? Boli sme sa pozrieť na prednášku z výberového predmetu IBM finančné centrá, ktorý sa na našej fakulte zažíva tento semester premiéru.
Dňa 11. októbra sme spustili nový výberový predmet Skills for Success, kde sú študenti vyučovaní priamo odborníkmi z praxe.
30. septembra 2016 sa v Starej tržnici uskutočnilo podujatie pod názvom Noc výskumníkov, kde aj naša fakulta mala svoje zastúpenie.
Na zasadnutí KPH boli slávnostne odovzdané ceny študentom: Bc. Michal Ocet a Natália Švejdová, ktorí zvíťazili vo vedomostnej súťaži a vo fotografickej súťaži. Súťaže boli organizované  v súvislosti s konaním katedrovej vedeckej konferencie. Ceny odovzdal dekan fakulty FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD.. Dekan fakulty zároveň vyslovil pochvalu organizátorom konferencie a celej katedre KPH za reprezentatívne prezentovanie FPM a KPH na medzinárodnej vedeckej konferencii.
Úspešným študentom a ich školiteľom boli v rámci zasadnutia kolégia dekana FPM odovzdané ceny za študentskú vedeckú činnosť.
Na pôde FPM sa konalo fakultné kolo ŠVČ, kde súťažilo 7 zaujímavých prác. Všetkým študentom ďakujeme za účasť a snahu prispieť k rozvoju ekonomickej vedy a víťazom gratulujeme.
Powered by Phoca Gallery
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?