Loading page...

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 6729 5536, 

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

Ing. Žofia DUNOVÁ

tajomníčka fakulty

miestnosť: D5.10

tel.: 02/6729 5510

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Henrieta GALOVIČOVÁ

sekretariát dekana

miestnosť : D5.36

tel.: 02/6729 5536

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Študijné oddelenie

Mgr. Slávka BIELIKOVÁ

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 2. stupeň štúdia na FPM.

miestnosť : D5.14

tel.: 02/6729 5514

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Zuzana MARKOVIČOVÁ

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 1. stupeň štúdia na FPM a študijná referentka pre 1.ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia, 2. ročník dennej formy štúdia pre študijný program FM, 2.ročník externej formy štúdia pre študijný program EMP a študijný program na I. stupni štúdia Business Economics  and Management vyučovaný v anglickom jazyku.

miestnosť : D5.32

tel.: 02/6729 5532

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anna ČAČANÁ

Študijná referetka pre 3.ročník I. stupeňdennej a externej formy štúdia a 2. ročník  dennej formy štúdia pre študijný program EMP.

miestnosť : D5.34

tel.: 02/6729 5534

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eva ŠTEPANOVIČOVÁ

Študijná referetka pre 1. a 2. ročník II. stupeň dennej a externej formy štúdia a študijný program na II. stupni General Management vyučovaný v anglickom jazyku.

miestnosť : D5.30

tel.: 02/6729 5530

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ÚRADNÉ HODINY pre akademický rok 2016/2017

pondelok     13:00 - 14:30 hod.
utorok 08:30 - 10:30 hod.
streda 13:00 - 14:30 hod.
štvrtok 08:30 - 10:30 hod.
piatok 08:30 - 10:00 hod.

 

Referát pre sociálne záležitosti študentov

Mgr. Slávka BIELIKOVÁ

referentka pre sociálne záležitosti a zahraničné vzťahy

miestnosť : D5.38

tel.: 02/6729 5538

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pondelok     13:00 - 14:30 hod.
utorok 08:30 - 10:30 hod.
streda 13:00 - 14:30 hod.
štvrtok 08:30 - 10:30 hod.
piatok 08:30 - 10:00 hod.

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ľudmila LULKOVIČOVÁ

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

miestnosť : D5.31

tel.: 02/6729 5531

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informačno-dokumentačné oddelenie

Mgr. Eva JANŠÁKOVÁ

prekladateľka - nemčina

miestnosť: D5.13

tel.: 02/6729 5513

Pôsobí na Dekanáte Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave ako prekladateľka.

 

Anna KUPSÁKOVÁ

knihovníčka

miestnosť : D5.23

tel.: 02/6729 5523

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pôsobí na Dekanáte Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave ako knihovníčka.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?