Už tretíkrát sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pre študentov s názvom Day@Henkel, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov štvrtého ročníka študijného programu Podnikové financie. 

V hoteli Bôrik v Bratislave sa 26. septembra 2017 uskutočnilo podujatie s názvom Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 - 2020, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia Fakulty podnikového manažmentu EUBA