V týždni od 19. do 23.3.2018 absolvovali naši študenti Kurz podnikateľských zručností, ktorý bol organizovaný Národným podnikateľským centrom.