Nadácia Manažér v spolupráci s Katedrou podnikovohospodárskou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 | APPS 2018, ktorá sa koná 16. a 17. mája 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Petra Markoviča, PhD., pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty.


 

Kompletnú pozvánku na konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 si môžete stiahnuť tu: https://appsconf.files.wordpress.com/2018/03/pozvanka_apps_2018.pdf

Pre viac informácií navštívte internetovú stránku konferencie: https://appsconf.wordpress.com