Na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 31.1.2017 konal vedecký seminár na tému: Industry 4.0 a Corporate Foresight. Prednášajúcimi boli pán dekan prof. Ing. Peter Markovič, PhD., Ing. Klaudia Gubová, PhD. a Ing. Brigita Boorová, PhD.

V rámci akreditovaného výberového predmetu Skils for Success - from University to Workplace, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) a Business Service Center Forum (BSCF), boli absolventom odovzdané certifikáty za prítomnosti vedenia Fakulty podnikového manažmentu EUBA. Predmet bol vyučovaný zástupcami spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo, PricewaterhouseCoopers, Siemens a ďalších členov BSCF, pričom je ponúkaný do výučby v slovenskom jazyku pre študentov 4. a 5. ročníka aj v letnom semestri 2016/2017.

BSCF, ktoré funguje v rámci Americkej obchodnej komory v SR, zastupuje takmer 30 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (SSC) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (BPO) na Slovensku.

Na pôde Fakulty podnikového manažmentu sa 21. novembra uskutočnilo finále národného kola súťaže Študentskej podnikateľskej ceny, organizovanej Obchodnou komorou mladých JCI Slovakia. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení finalistom súťaže sa 1. decembra 2016 zúčastnili aj predstavitelia FPM. Dekan fakulty prof. Ing. Peter Markovič, PhD. odovzdával cenu finalistovi Lukášovi Fertaľovi zo spoločnosti FlukoLand, ktorá sa venuje výrobe rastlinných mini krajiniek ako aj tzv. driftwood nábytku.

Študentský parlament v spolupráci s vedením fakulty pripravil pre študentov, učiteľov a priaznivcov fakulty vianočné stretnutie pri punči a občerstvení. Bol vytvorený priestor na stretnutia a neformálne debaty študentov s učiteľmi a vedením. Stretnutie sa uskutočnilo 6. decembra v oddychovej zóne fakulty na piatom poschodí.

Po úspešnom minulom ročníku, sme pripravili, v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska, ďalšie pokračovanie zaujímavého podujatia v rámci Globálneho týždňa podnikania 2016. V stredu 30.11.2016 sme privítali týchto spíkrov: Matej Varga (Subway), Ján Šalát (Verve), Michal Káčerik (SaferPass), Juraj Porubčan (Fincentrum).

Hostia diskutovali na tieto témy:

 

  • Sú start-upy bublinou, ktorá čoskoro praskne alebo dlhodobým trendom budúcnosti? 
  • Je reálne vybudovať biznis popri škole, alebo sú to nereálne motivačné reči?
  • Dá sa začať podnikať aj bez peňazí alebo je nevyhnutný kapitál od investorov?
  • Je MLM podnikaním alebo pyramídou?
  • Vlastná značka alebo franšíza?
  • Dá sa podnikať v zabehnutej oblasti alebo potrebujete vymyslieť niečo, čo tu ešte nie je?

Veríme, že podujatie účel splnilo a tešíme sa už teraz na ďalšie pokračovanie týchto zaujímavých diskusií.