Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO sa na začiatku akademického roka 2020/2021 prihovoril všetkým študentom a zamestnancom univerzity.