Prednáškou p. Kataríny Pšenákovej, Government & CorporateSocialResponsibility ManagerCommunications z TESCO STORES SRpondelok 9.11.2020 sme sa zahĺbili  do problematiky zameranej na CSR