Fakulta podnikového manažmentu EUBA sa zapojila do riešenia projektu RESTAURA, ktorý je financovaný v rámci programu Interreg CE.